Informační systém KARAT

Zabýváme se implementací a následným poradenstvím souvisejícím s využíváním informačního systému Karat, společnosti Karat Software a.s.

Stručně o IS KARAT

Jde o komplexní podnikový informační systém založený na technologii Client/Server, na jehož vývoji se od počátku velmi intenzivně podílela i naše firma. Informační systém KARAT je určený pro střední a velké výrobní a obchodní společnosti a organizace podnikající v oblasti služeb. Systém je vyvíjen s důrazem na otevřenost. Díky ní umožňuje rychlou a kvalitní implementaci včetně tvorby firemních úprav, zákaznických modulů a uživatelských nastavení ze strany implemantátora bez nutnosti zásahu dodavatele systému.

Z pohledu zavádění informačního systému provádíme analýzu stávajícího stavu firemních procesů, předimplementační analýzu s optimalizací stávajících procesů a následnou implementaci informačního systému KARAT. Po předání díla o implementaci následně zajišťujeme poimplementační podporu. Jsme součástí partnerského programu společnosti Karat Software a.s.

Námi realizované projekty IS KARAT

Hanácká Kyselka

(Výrobně obchodní společnost zabývající se úpravou a balením minerální vody), 1998-1999, dále spravováno společností Karatsoftware
• Předimplementační analýza
• Implementace

Walmark

(Výrobně obchodní společnost zabývající se výrobou limonád a faramaceutik), 1997-1998, po expanzi společnosti do okolních zemí přechod na IS SAP
• Předimplementační analýza
• Implementace

Hortim-Inernational, spol. s r.o.

(Obchodní společnost zabývající se importem a exportem ovoce a zeleniny), 1998 do současnosti
• Předimplementační analýza
• Implementace
• Vývoj modulu Hortim pro evidenci obch.případů a vyhodnocování dle požadavků odběratele
• Vývoj firemního modulu pro zajištění provozu platformy centrálního skladu Makro
• v současné době realizujeme poimplementační podporu

Hortim-SK, s.r.o.

(původně dceřiná společnost, dnes pobočka společnosti Hortim), 2000 do současnosti
• Předimplementační analýza
• Implementace
• v současné době realizujeme poimplementační podporu

Cargo-Hortim,s.r.o.

(Společnost zabývající se mezinárodní a tuzemskou nákladní přepravou), 2002 do současnosti
• Předimplementační analýza
• Implementece
• Vývoj firemního modulu doprava
• v souasné době realizujeme poimplementační podporu

Česká farma trading s.r.o

(Obchodní společnost zabývající se prodejem zemědělských produktů ), 2004 do současnosti
• Předimplementační analýza
• Implementece
• v souasné době realizujeme poimplementační podporu

Truck-Trade, spol s r.o.

(Společnost zabývající se prodejem a servisem nákladních vozidel značky DAF) jak subdodavatel Karatsoftware, 2006 do současnosti
• Předimplementační analýza
• Implementace
• poimplementační podpora společně se společností Karat Software

Green-Swan Pharmaceuticals CR,a.s.

(Společnost zabývající se distribucí farmaceutik), jako subdodávka modulu plánování společnosti NVT computers, v roce 2006
• Analýza modulu plánování
• Implementace modulu plánování

Cykloworld, a.s.

(Společnost zabývající se maloobchodním prodejem sportovního vybavení pro cyklisty) Od 2007
• Předimplementační analýza
• Implementace
• poimplementační podpora

Vybrané reference

HORTIM International, spol. s r.o.

Řízení projektu kompletního zavádění IS u významné mezinárodní firmy působící v oboru import/export potravinářských výrobků. Implementace systému pro manažerské rozhodování.