SMS Games - SMS soutěže jednoduše

Služba SMS Games umožňuje kompletně zrealizovat SMS soutěž pro vaše zákazníky. Soutěž je možno spustit na běžných mobilních číslech nebo na číslech s vyšším tarifem až do ceny 99 Kč. Systém podporuje veškeré známé soutěžní koncepty.
SMS Games

Základní vlastnosti služby

Všechny známé koncepty SMS soutěží na jednom místě
Služba vám umožní nakonfigurovat a spustit libovolnou SMS soutěž do 5 minut. K dispozici jsou následující herní koncepty:

- SMS hlasování
- SMS kvíz
- SMS aukce
- SMS do emailu
- Anketa
- Obrácená aukce (nejnižší unikátní nabídka)
- Správná odpověď
- Statická odpověď
- Šťastná chvilka
- Výkonnostní princip
- X-tý vyhrává
- Výherní kódy
- Výherní pořadí
- Platební kódy
- a další koncepty...

Výnosy SMS Games na jednotlivych tarifech

Aktuální nabídku Premium SMS výnosů můžete stáhnout zde: Výnosy Premium SMS

Detailní popis herních konceptů

X-tý vyhrává

Hráč pošle SMS a pokud je x-tý v pořadí, tak vyhrává. Lze zadat jedna nebo více pravidelných posloupností pořadí výherců.
Příklad: Něco vyhrává každý desátý (10., 20., …) + také každý patnáctý (15., 30., 45., …)

Správná odpověď

Hráč pošle SMS se svou odpovědí (A,B,C...) na soutěžní otázku. Volí z několika možností, správných možností může být víc. Systém odpoví podle toho, zda byla odpověď správná nebo chybná. Hráči, kteří odpoví správně, mohou být následně vybíráni systémem x-tý vyhrává nebo náhodně losováni aplikací po ukončení hry.

Šťastná chvilka

Hráč pošle SMS a pokud je první v pořadí po šťastné chvilce (předem stanoveném čase výhry), tak vyhrává. Lze zadat více časů i více skupin časů. Nastavuje se logika vyhodnocování výherce v případě sporných časů přijetí soutěžní SMS.
Příklad: Vyhrává ten, jehož SMS přijde co nejblíže času 12:00 v daném dni.

Výherní kódy

Hráč odešle SMS se soutěžním kódem, který získá např. na obalu výrobku, kupónu atd... Hráči, kteří pošlou platný kód mohou být následně vybíráni systémem x-tý vyhrává nebo náhodně losováni po ukončení hry. Musí být předem určen seznam platných kódů, které mohou vyhrát.

Výherní pořadí

Hráč pošle SMS a pokud je ve výherním pořadí, tak vyhrává. Výherní pořadí není pravidelné, je předem určeno a může být nastaveno více skupin pro více druhů výher.
Příklad: 5., 12., a 70. – vyhrává slevový kupón, 30., 70., 100. – vyhrává kolo

Anketa (hlasování)

Hráči hlasují pro jednotlivé definované možnosti. Lze hlasovat i pro několik možností. Po ukončení ankety je možno aplikací losovat výherce.

Statická odpověď

Hráč pošle SMS a systém mu odpoví jedním definovaným statickým textem, který se nemění. Případně SMS pouze uloží a neodpoví. Po ukončení akce je možno aplikací losovat výherce.

Výkonnostní princip

Herní koncept založený na počtu odeslaných zpráv z jednoho čísla - tzn. vyhrává uživatel s největším počtem odeslaných zpráv. Vyhodnocení proběhne po ukončení soutěže, ale je možné jej provést i průběžně.

Aukce

Hráč posílá SMS s cenovou nabídkou nad vyvolávací nebo aktuální cenu a tím cenu navyšuje. Pokud nabídne někdo cenu vyšší, je o tom automaticky informován.

Automatická odpověď

Hráč pošle SMS s několika parametry. Systém parametry vyhodnotí pomocí vložené šablony v CSV souboru (tabulka sloužící jako klíč k sestavování odpovědi dle parametrů v SMS) a vrátí vybranou odpověď podle této šablony, případně náhodnou odpověď z několika vyhovujících.
Nastavit lze tzv. uchovávání hodnot, aby se nestalo, že aplikace odpoví na SMS se stejnými parametry po určenou dobu jinak.
Použití například pro služby jako je horoskop, věštění, odpovídání na otázky...

SMS do emailu

Hráč pošle SMS a aplikace přepošle informaci o přijetí této SMS nebo celou tuto zprávu na seznam definovaných emailových adres.
Využití například pro objednávání zboží, kdy chce být prodejce informován mailem o vzniku SMS objednávky.

SMS vstupenky

Zákazník pošle SMS, systém vygeneruje odpověď se vstupenkou (kódem), kterou se zákazník prokáže při vstupu na akci (např.na koncert). Aplikace umožňuje zadat pravidla tvorby kódu pro snazší rozpoznání správného kódu provozovatelem akce při vstupu na akci.

SMS objednávky

Vhodné pro platbu zboží více SMSkami. Uživatel pošle určitý počet SMS a na každou dostane jinou odpověď dle nastavení.
Příklad:
1. odpověď – Platba byla zahájena, pošlete nyní druhou SMS dle pokynů
2. odpověď – byla provedena 2.část platby, prosím pošlete ještě jednu SMS dle pokynů
3. odpověď - Děkujeme za platbu, zboží bude odesláno.

Platební kódy

Vhodné pro nákup a rezervace na internetu. Uživatel pošle SMS, aplikace mu vygeneruje odpověď s jedinečným kódem (který případně pak zadá někam na webu) podle vybraného vzoru a zavolá nastavenou adresu URL, aby server prodejce věděl o vzniku kódu, který mu bude zadán.

Vybrané reference

Ringier ČR, a.s.

Emco spol. s r. o.

OC Všebořice

PENNY Market s.r.o.

UNILEVER ČR, spol.s r.o.

VELENET s.r.o.

Next Communication s.r.o.

BASE 51

AnimaGraf s.r.o. Slovakia

Entity Production

S PROMOTION s.r.o.

GEMINI Oční centrum a.s.

Provident Financial s.r.o.

další reference na vyžádání